តម្លៃ.net សូមស្វាគមន៍!

បើបានទៅលេងទឹកធ្លាក់ថ្មតាដាសច្ជំ កុំភ្លេចហួសទៅដល់រមណីយដ្ឋានទឹកផុសតាដារូងព្រះច័ន្ទដើម្បី??

រមណីយដ្ឋាននេះមានរាងជាជ្រលងភ្នំ។ គេចូលចិត្តទៅហែលទឹកនិងគយគន់ព្រះអាទិត្យលិច។

រមណីយដ្ឋានទឹកផុសតាដារូងព្រះច័ន្ទស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ថ្មតាដាសច្ចំគឺពីច្រកចូលរមណីយដ្ឋានមានចម្ងាយ១៧១០ម។

RANKINGទិសដៅពេញនិយម

KEYWORDSពាក្យគន្លឹះ

AREAគោលដៅតាមតំបន់

PHOTOSTREAMកំរងរូបភាព

VIEWSចំនួនទំព័រទស្សនា

‌ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩
  • ថ្ងៃនេះ 54
  • ម្សិលមិញ 198
  • ចំនួនសរុប 270059
‌ចាប់ពី ថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
ត្រលប់មកលើ