តម្លៃ.net សូមស្វាគមន៍!

ផ្សារដែលចំណាស់មានទំនិញបន្លែត្រីសាច់តម្លៃថោកនាំចូលពីខេត្តឆ្ងាយៗក្នុងស្រុក

ផ្សារចាស់មានដាក់តាំងលក់ទំនិញនៅលើស្តង់និងនៅលើដីផ្ទាល់។ ទំនិញភាគច្រើនយកមកពីស្រុកស្រែឆ្ងាញៗ។

ផ្សារនេះចាប់បើកតាំងពីព្រឹកព្រលឹមម៉ោង ៥ រហូតដល់ ម៉ោង៦យប់។

ផ្សារចាស់សាងសង់ឡើងក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំង។​ ដោយសារផ្សារនេះជាផ្សារដែលមានវ័យចំណាស់តាំងពីសម័យអាណានិគមទើបមានឈ្មោះបែបនេះ។ ការតាំងទំនិញនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានលក្ខណ:ចាស់។ គេអាចបើកយាន្តជំនិះចូលទិញឥវ៉ាន់ដែលតាំងរៀបនៅលើដីបាន។​ ប្រជាជនអ៊ូរអរណែនណាន់ជាងគេនៅពេលព្រឹកព្រលឹម។ ផ្សារចាស់មានលក់អាហារ ត្រីសាច់ស្រស់ៗ សំលៀកបំពាក់ កាបូប គ្រឿងអល្លង្កការ កន្លែងប្តូរប្រាក់ ស្បែកជើងនិងទំនិញផ្សេងទៀតៗ។ ផ្សារនេះជាទីពេញនិយមរបស់ប្រជាជនក្នុងស្រុក។

RANKINGទិសដៅពេញនិយម

KEYWORDSពាក្យគន្លឹះ

AREAគោលដៅតាមតំបន់

PHOTOSTREAMកំរងរូបភាព

VIEWSចំនួនទំព័រទស្សនា

‌ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩
  • ថ្ងៃនេះ 85
  • ម្សិលមិញ 741
  • ចំនួនសរុប 293840
‌ចាប់ពី ថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
ត្រលប់មកលើ