តម្លៃ.net សូមស្វាគមន៍!

ចាប់បើកហើយសារមន្ទីរ 3D Art Box នៅសៀមរាប

ARTBOX ជាសារមន្ទីររីករាយ នឹងចាប់ផ្តើមបើកលក់សំបុត្រ

ពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី 04.12.2016។​ សារមន្ទីរនេះចរនាគំនូរ3D។

សំបុត្រចូលទស្សនា ជនជាតិខ្មែរ ១នាក់​ ៥ ដុល្លា  ជនបរទេស១នាក់ ១០ដុល្លា។

សារមន្ទីរនេះស្ថិតនៅភូមិ I Krous ខាងលិចវត្តស្វាយដង្គុំ 1.5km ឋិតនៅភូមិភ្នាជ័យ សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាប។

RANKINGទិសដៅពេញនិយម

KEYWORDSពាក្យគន្លឹះ

AREAគោលដៅតាមតំបន់

PHOTOSTREAMកំរងរូបភាព

VIEWSចំនួនទំព័រទស្សនា

‌ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩
  • ថ្ងៃនេះ 69
  • ម្សិលមិញ 741
  • ចំនួនសរុប 293824
‌ចាប់ពី ថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
ត្រលប់មកលើ