តម្លៃ.net សូមស្វាគមន៍!

ទៅលេងអគារដ៏ខ្ពស់ស្គឹមស្គៃរបស់លោកប្រធានាធិបតីថ្មីគឺលោកDonald Trump

លោកDonald TrumpមានDonald's pied, Donald Trump House Palm Beach Home,Trump Ocean Tower, Trump international hotel and tower, Trump tower in New Yorkនិងអចលនទ្រព្យផ្សេងៗទៀត។

លោកDonald Trumpជាអ្នកជំនួយជនជាតិអាមេរិកហើយសព្វថ្ងៃនេះលោកក៏ជាអ្នកនយោបាយម្នាក់ដែលទើបតែជាប់ជាប្រធានាធិបតីអណ្ណតិ្តទី៤៥ក្នុងអាយុ៧០ឆ្នាំ។​ លោកកើតនៅថ្ងៃទី១៤មិថុនាឆ្នាំ១៩៤៦នៅទីក្រុងញូយ៉កហើយបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីមហាវិទ្យាល័យPennsylvaniaក្នុងឆ្នាំ១៩៦៨។ លោកបានបន្តមុខជំនួញពីឪពុករបស់លោក។ លោកបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ២០០០ តែត្រូវចេញមុនការបោះឆ្នោត។​​ នៅឆ្នាំ២០១៥លោកក៏បានឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីម្តងទៀតហើយក៏ទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់។ លោកនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីពេញសិទ្ធនាថ្ងៃទី២០មករា២០១៧។

RANKINGទិសដៅពេញនិយម

KEYWORDSពាក្យគន្លឹះ

AREAគោលដៅតាមតំបន់

PHOTOSTREAMកំរងរូបភាព

VIEWSចំនួនទំព័រទស្សនា

‌ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩
  • ថ្ងៃនេះ 39
  • ម្សិលមិញ 741
  • ចំនួនសរុប 293794
‌ចាប់ពី ថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
ត្រលប់មកលើ